– vânzare/închirieri caravane

– vânzarea bunurilor în regim de consignaţie

– asigurări

– vânzarea produselor locale (legume,fructe)